Komunikaty|

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zdzieszowice na lata 2023-2030 oraz projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych, które odbędą się w terminie od 29.09.2023 r. do  23.10.2023 r.

Celem konsultacji jest umożliwienie złożenia uwag dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zdzieszowice na lata 2023-2030 oraz uwag dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Przesłane uwagi pozwolą na poznanie Państwa opinii, oceny oraz propozycji, a dzięki temu wprowadzenie do dokumentu ewentualnych korekt.

Projekty dokumentów oraz formularze konsultacyjne dostępne będą na stronach internetowych zdzieszowice.pl i bip.zdzieszowice.pl oraz wyłożone w siedzibie Urzędu Miejskiego w trakcie trwania konsultacji.

Zapraszamy również na spotkanie otwarte dla interesariuszy procesu rewitalizacji w dniu 19.10.2023 r. o godz. 15:15  w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach.

Podczas spotkania zostanie omówiony projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zdzieszowice na lata 2023-2030 oraz projekt uchwały Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Uwagi i opinie można składać:

    1) w postaci papierowej osobiście lub drogą korespondencyjną lub w postaci elektronicznej poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej zdzieszowice.pl oraz pod linkami:
https://ankieta.deltapartner.org.pl/zdzieszowice_gpr_formularz
https://ankieta.deltapartner.org.pl/zdzieszowice_kr_formularz
    2) podczas spotkania otwartego dla interesariuszy procesu rewitalizacji w dniu 19.10.2023 r.
    3) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: um@zdzieszowice.pl
    4) w formie ankiety elektronicznej uzupełnianej online, dostępnej na stronie internetowej pod  linkami:
https://ankieta.deltapartner.org.pl/zdzieszowice_gpr_ankieta
https://ankieta.deltapartner.org.pl/zdzieszowice_kr_ankieta

Uwagi i opinie z datą wpływu wcześniejszą niż 29.09.2023 r. i późniejszą niż 23.10.2023 r. nie będą rozpatrywane.

Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich, informacja zostanie opublikowana za pośrednictwem stron internetowych zdzieszowice.pl i bip.zdzieszowice.pl.

/źródło zdzieszowice.pl/

Zapisz się
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Close Search Window