Aktualnosci|

Rozpoczyna się nabór wniosków do tegorocznej edycji konkursu „Działaj Lokalnie”. Wnioski można składać od 15 marca 2024 r. do 15 kwietnia 2024 roku.

W konkursie „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. Program adresowany jest do:

 1. organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (np. fundacji, stowarzyszeń zarejestrowanych, uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej, organizacji społeczno-zawodowych rolników), z wyłączeniem: Lokalnych Grup Działania, Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych, związków stowarzyszeń, fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne, stowarzyszeń samorządów lokalnych,
 2. zarejestrowanych w ewidencji prowadzonej przez starostę stowarzyszeń zwykłych,
 3. oddziałów terenowych organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,
 4. grup nieformalnych (w tym stowarzyszeń zwykłych niezarejestrowanych, oddziałów terenowych organizacji nieposiadających osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej),
 5. grup nieformalnych, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie. Inicjatywa Działaj Lokalnie to nawiązująca do Inicjatywy Lokalnej (Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Art. 19b-19h) forma dofinansowania projektów w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, realizowanych przez nieformalną grupę mieszkańców we współpracy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:

 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego;
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności;
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji;
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności;
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych;
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

W tym roku w ramach programu Działaj Lokalnie 2024 zostały uruchomione 4 ogólnokrajowe ścieżki tematyczne:

 1. Działaj Lokalnie i solidarnie z Ukrainą
 2. Działaj ekologicznie
 3. Młodzież działa lokalnie
 4. Jubileusze wolnej Polski.

Są to sugerowane przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce tematy do realizacji tegorocznych projektów.

Link do formularza/generatora -> https://generatorspoleczny.pl

Terminy spotkań:

 • 21.03.2024 roku, godz. 15:00, stacjonarnie, biuro Stowarzyszenia Kraina św. Anny w Krapkowicach
 • 18.03.2024 roku, godz. 18:00, spotkanie on-line poprzez platformę ZOOM
 • 25.03.2024 roku, godz. 11:00, spotkanie on-line poprzez platformę ZOOM
 • 08.04.2024 roku, godz. 14:00, spotkanie on-line poprzez platformę ZOOM

Na spotkania można zgłosić się poprzez formularz zgłoszeniowy -> https://forms.gle/tLUxG4u74N7gvsrp6

Więcej na temat konkursu: https://zdzieszowice.pl/20443/konkurs-grantowy-dzialaj-lokalnie-2024.html oraz https://annaland.pl/3912/spotkania-w-ramach-programu-dzialaj-lokalnie-2024.html

Zapisz się
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Close Search Window