Stowarzyszenie
Nasze Dziedzictwo

Celem Stowarzyszenia jest promocja i rozwój odnowy wsi, dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego na Śląsku Opolskim.

Stowarzyszenie Nasze Dziedzictwo w Żyrowej | www.zyrowa.pl

.

Adres:
ul. Wojska Polskiego 4, Żyrowa

naszedziedzictwo@pspzyrowa.pl
www.naszedziedzictwo.pl

Dane rejestrowe
KRS: 0000058822
NIP: 7551799008
REGON: 532225359BS

Konto bankowe
BS Krapkowice
39 8884 0004 2001 0031 9740 0001

Rok powstania 2001

Cele i zadania Stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest promocja i rozwój odnowy wsi, dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego na Śląsku Opolskim.

Cel ma być realizowany poprzez:

  1. planowanie przedsięwzięć i ich realizację,
  2. gromadzenie środków,
  3. organizowanie społeczności lokalnej i pozyskiwanie sponsorów,
  4. wspieranie działalności wydawniczej ukazującej historię i współczesność wsi Żyrowa,
  5. prowadzenie Zespołu Folklorystycznego „Spod Buczyny” oraz podejmowanie działań
    kulturalnych i edukacyjnych, działań sportowych
  6. popularyzacja wielokulturowości Śląska.

Przedszkole w Żyrowej.

Przedszkole ma swoją tradycję. Zostało wybudowane w 1929 roku z inicjatywy ówczesnych właścicieli Żyrowej, za środki zgromadzone na festynie zorganizowanym dla Górnego Śląska na Górze św. Anny z metą w Żyrowej. W placówce początkowo pracowały i mieszkały siostry Służebniczki z pobliskiego klasztoru z Leśnicy, oprócz edukacji przedszkolnej, prowadziły w budynku przedszkola kursy dla starszych dziewczyn: szycia, gotowania, haftu i wszelkich prac ręcznych, przygotowując je do życia w społeczeństwie a nawet do prac na „zamku” w Żyrowej.

Close Search Window