Stowarzyszenie Nasze Dziedzictwo w Żyrowej | www.zyrowa.pl

Stowarzyszenie Nasze Dziedzictwo

Celem Stowarzyszenia jest promocja i rozwój odnowy wsi, dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego na Śląsku Opolskim.

Klub Sportowy LUKS Rospondek w ramach działalności posiada m. in. sekcję kolarską i MTB. Prowadzi w ramach działalości stałe treningi rowerowe oraz wyjazdy na zawody i zgrupowania sportowe.

Celem TSKN jest animacja i wspieranie życia kulturalnego Mniejszości Niemieckiej. Rozwój niemiecko-języcznego szkolnictwa w regionie.

Close Search Window